Zde naleznete nejaktuálnější členění našeho areálu, v přehledném grafickém znázornění a je uveden ceník pronájmů prostor i pozemků.

Aktuální členění

Cena pronájmu

-

- sklady, výroba, kanceláře již od  100,- Kč/m2/měs (4 EUR/m2/měs) - základní nájemné,

-

- zpevněná plocha již od                 25,- Kč/m2/měs (1 EUR/m2/měs)     - základní nájemné,

-

- nezpevněná plocha již od             15,- Kč/m2/měs (0,5 EUR/m2/měs) - základní nájemné.

Přesná výše nájemného bude sjednána se zájemcem individuálně s přihlédnutím k rozsahu m2 požadovaného pronájmu a době pronájmu. Jsme přesvědčeni, že se vždy určitě domluvíme.